Over mij

Sabrina Klein Breteler
De beeldende bevinding - vaktherapie - Eindhoven - Beeldende therapie - Creatieve therapie, therapie, emoties, hulp, helpen, Sabrina, Sabrin

In 2014 ben ik afgestudeerd als creatief therapeut (beeldend). Deze opleiding heb ik gevolgd aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Tijdens mijn opleiding ben ik beeldende therapie gaan geven aan kinderen in Suriname. Ondanks het cultuurverschil en de  verschillen in taal, kon ik creatieve therapie goed inzetten. Door de toegankelijkheid en het non-verbale karakter van de therapie was het mogelijk om samen met de cliënt aan de desgewenste doelen te werken.

Na mijn opleiding ben ik een tweede minor gaan volgen, namelijk ‘psychosociale hulpverlening’ en ben ik als beeldend therapeut gaan werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier werkte ik met kinderen en jongeren die te maken hadden met hechtingsproblematieken, identiteitsproblematieken of autisme. Aansluitend daarop ben ik gaan werken als pedagogisch medewerker op de buitenschoolse opvang en in diezelfde periode ben ik gaan werken in de GGZ. Hier ben ik volwassenen met verschillende psychische problematieken, waaronder schizofrenie, angstproblematieken en depressie gaan ondersteunen en begeleiden. Naast mijn werk als vaktherapeut voor De beeldende bevinding, werk ik ook als ambulant begeleider waar ik kinderen, jongeren en volwassenen met autisme  en ADHD begeleid.

Door de jaren heen ontdek ik keer op keer hoe prettig het is om mensen te ondersteunen en te behandelen vanuit een omgangsvorm die toegankelijk is en die desondanks de moeilijkheden die besproken/behandeld worden, ook als prettig ervaren kan worden. Naast de creativiteit, probeer ik optimisme en veiligheid als een rode draad door de therapieën te laten lopen.